На кафедрі постійно удосконалюється навчальний процес і вводяться новації. Широке впровадження знайшло комплексне дипломне проектування. На кафедрі вперше почали проводитися інженерні семінари (доц. Пантєлєєва І. В., ст. викл. Овчаренко Т. І. та ін.). Постійно удосконалюється лабораторна база кафедри. Розширюється комп’ютеризація навчального процесу, створена комп’ютерна лабораторія, широко застосовуються комп’ютерні тренажери.

 

Лише за останні 5 років викладачі кафедри написали 7 монографій, 32 навчальних посібників і більше 180 методичних вказівок.

 

За останній роки захищені 2 кандидатських дисертації: Олійник Ю. С., Васюченко П. В. Ведеться робота над докторськими дисертаціями.

 

Викладачами кафедри постійно ведеться наукова робота зі студентами. Їх готують до участі в конкурсах та олімпідах. За останній рік студентами були зайняті призові місця.