На кафедрі ведеться викладання 50 навчальних дисциплін для трьох ступенів спеціальностей 7.010104(01), 7050701(1), 7050701(3), та деяких близьких спеціальностей інших кафедр. Для всіх спеціальностей розроблені повні комплекти методичного забезпечення. Всі спеціальності акредитовані за четвертим рівнем.
Викладачі кафедри постійно пишуть та видають нову навчальну літературу. За останні роки кафедра видала 2 підручника та близько 15 навчальних посібників, головні із них такі:
1. С.Ф Артюх, И.В,Пантелеева , Электрические станции,-Харьков, 2001
2. Артюх С.Ф, Лізан І.Я., Голопьоров І.В., Нестерук Н.А. Основи наукови досліджень Харків, 2006
3. С.Ф.Артюх Вступ до спеціальності «Електричні станції»: Навч.посібник. – Х.: Прапор,2006.-224с
4. Артюх С.Ф. Автоматизированные системы управления энергогенерирующими установками электростанций / Артюх С.Ф., Дуэль М.А., Шелепов И.Г. // Знание LTD, 2000,-448с
5. Артюх С.Ф. Совремённая теория управления = Modern controltheory: Учеб.пособие для электротехн. и энерг.спец.втузов / С.Ф.Артюх, Б.И. Кузнецов, В.П. Соляник / Х.: Б. и., 2003. – 412 с.
6. Артюх С.Ф. Нетрадіційні джерела енергії. Навч.посібник / С.Ф Артюх., В.П. Морозов., В.Є. Пустоваров, М.В. Комаров / Харк.військовий ун-т. – Х.: Б.в., 2004. – 155с.
7. Мезеря А.Ю. Вимірювання в енергетиці. Навч. посібник. – Х. 2008
Всі навчальні дисципліни забезпечені методичними вказівками по виконанню курсових проектів, по вивченню навчального матеріалу цих дисциплін, по організації самостійної роботи, по дипломному проектуванні. На кафедрі широко втілюється комплексне дипломне проектування.