1. Буданов П.Ф., Бровко К.Ю. Синергетичний підхід до розробки моделі прийняття Рішення оперативним персоналом АЕС в нештатних аварійних ситуаціях.
  2. Занихайло Є.О. Аналіз масо-габаритних характеристик гідрогенераторів та їх вплив на економічні показники.
  3. Кирисов И.Г.Современные средства компенсации реактивной мощности в электрических сетях.
  4. Кирисов И.Г. Выбор средств компенсации реактивной мощности в электрических сетях Украины.
  5. Мезеря А.Ю., Лаптінова К.В. Дослідження системи пилоподачі котлів теплових електричних станцій.
  6. Овчаренко Т.И. Особенности внедрения мероприятий по снижению потерь электрической энергии на действующих предприятиях.
  7. Пантєлєєва І.В. Регулювання збудження синхронних генераторів.
  8. Пантелеева И.В. Некоторые вопросы состояния автоматизированных систем управления энергоблоками.
  9. Сапіга М.М., Юкова О.М. Роль ГАЕС в енергетиці України.
  10. Чернюк А.М. Разработка модели расчёта электролитического заземения.