Кафедра була організована у 1958 році і мала назву «Електричні станції, мережі і системи». Засновником і першим завідувачем кафедрою був кандидат технічних наук, доцент Раздовський Іван Ернстовіч, фахівець в області електричних мереж, який одночасно виконував обов’язки заступника директора інституту з навчальної та наукової роботи. Кафедра вела підготовку інженерів лише за однією спеціальністю, яка називалася «Електричні станції, мережі і системи». Перший випуск фахівців був здійснений в 1959 році і склав 8 чоловік. У 1965 році кафедру очолив Козьма Олексій Олександрович. Під його керівництвом почала активно розвиватися матеріальна база кафедри. Починаючи з 1966 року кафедра вела підготовку фахівців за фахом 0303 «Електропостачання промислових підприємств» і за фахом 0634 «Електрифікація і механізація гірських виробництв». З того ж року на кафедрі почалася підготовка студентів денної форми навчання за фахом 0501 «Викладач електроенергетичних дисциплін» з прийомом на перший курс 50 чоловік. Зараз кафедру очолює к.т.н., доцент Пантєлєєва Ірина Вікторівна. Одночасно на кафедрі навчається 840 студентів.